Dobre prakse PZDM

Z namenom širjenja dobrih praks promocije zdravja na delovnem mestu (PZDM) v slovenskem prostoru bodo na tem mestu objavljene dobre prakse promocije zdravja na delovnem mestu (PZDM), ki so prispele v okviru natečaja za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu in za katere so prijavitelji podali soglasje za objavo.


Mikro podjetja

FINcommerce, davčno, finančno in računovodsko svetovanje d.o.o.


Mala podjetja

IOLAR, d. o. o.

Saubermacher – Komunala Murska Sobota, d. o. o.

Založba Forum Media, založniška dejavnost d.o.o.


Srednje velika podjetja

Banka Sparkasse d. d.

Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o. 

Dom starejših občanov Črnomelj

OMV Slovenija, d.o.o.

Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski Izlake

Vrtec Idrija

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

Atotech Slovenija, proizvodnja kemičnih izdelkov, d.d.

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

DOSOR Dom starejših občanov Radenci d.o.o.

Biotehniški center Naklo

Johnson Controls Novo mesto d.o.o.


Velika podjetja

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d.

Thermana, d. d.

Zavarovalnica Triglav, d. d.

SGP Pomgrad d. d.

Dom Danice Vogrinec Maribor

Impol 2000, d. d.

Slovenske železnice, d. o. o.

KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.

Iskra, elektro in elektronska industrija, d.d.

Talum d.d. Kidričevo

SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.

BSH Hišni aparati Nazarje

Gorenje, d.d.

KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o

KOLEKTOR SIKOM Komutacijski in rotacijski sistemi d.o.o.

Pošta Slovenije d.o.o.

Mercator, d. d.