O kampanji

Namen projekta

Namen projekta Kampanja je dvig ozaveščenosti in informiranosti slovenskih delodajalcev, zaposlenih, strokovne in splošne javnosti o pomenu in koristih promocije zdravja na delovnem mestu ter povečanje aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu, kar bi posledično pripomoglo k izboljšanju zdravja prebivalstva, zvišanju skrbi za zdravje in zmanjšanju rabe zdravstvenih storitev.

Cilji projekta

V okviru projekta Kampanja si prizadevamo doseči naslednje cilje:
1. Vzpostavitev stalnega sistema ozaveščanja in informiranja ciljnih skupin o promociji zdravja na delovnem mestu.
2. Dvig stopnje informiranosti in ozaveščenosti slovenskih delodajalcev o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu ter koristih, ki jih le-ta prinaša.
3. Povezovanje delodajalcev za medsebojno podporo in širjenje primerov dobrih praks za obvladovanje zdravstvenega absentizma, prezentizma in psihosocialnih tveganj na delovnem mestu.
4. Krepitev in ohranjanje telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.