Nacionalni posvet

Nacionalni strokovni posvet je potekal ob zaključku projekta, v okviru zaključne konference z naslovom »PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU – Skrb za zdravje je odgovornost posameznika, delodajalca in države«, in sicer 12. oktobra 2016, v Grand Hotelu Union (Modri salon), v Ljubljani.

Nacionalni strokovni posvet je bil oganiziran z namenom povezovanja in mreženja vseh ciljnih skupin ter predstavitve najpomembnejših zaključkov, izpeljanih na podlagi vseh izvedenih projektnih aktivnosti.

Predstavljeni so bili:

  • najpomembnejši sklepi in ugotovitve z regijskih strokovnih posvetov,
  • ključni trendi na področju promocije zdravja na delovnem mestu,
  • dobitniki priznanj za najboljše ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu na regionalnem in nacionalnem nivoju,
  • skupna priporočila za lažje izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu.

Prosojnice predavateljev so na voljo spodaj.