Pričetek ocenjevanja prispelih prijav na natečaj

V minulem tednu se je pričelo ocenjevanje prispelih prijav na natečaj za delodajalce za izbor najbolj inovativnih ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu s strani ožje Strokovne komisije.

Na natečaj je prispelo 109 prijav oz. več kot 120 različnih ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu s strani 56 delovnih organizacij.

Ožja Strokovna komisija bo z ocenjevanjem zaključila predvidoma v sredini meseca avgusta 2016. Takrat bo ocenjevanje ukrepov prevzela širša Strokovna komisija. Najboljši ukrepi po izboru obeh komisij bodo znani predvidoma v prvi polovici meseca septembra 2016.

Priznanja za najboljše ukrepe bodo delovnim organizacijam podeljena s strani častne pokroviteljice projekta, ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anje Kopač Mrak. Priznanja bodo podeljena na zaključni konferenci, ki bo potekala 12. oktobra 2016, v Grand Hotelu Union (Modri salon), v Ljubljani.

Konferenca predstavlja zaključni dogodek projektov »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« (Kampanja) in »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« (ISOP).