Na kratko o projektu

Projekt je namenjen dvigu ozaveščenosti in informiranosti strokovne in splošne javnosti o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu (v nadaljevanju PZD) ter koristih, ki jih le-ta prinaša. V okviru projekta bodo izvedene številne informativno-promocijske aktivnosti, kot so organizacija strokovnih regijskih posvetov, izdajanje spletnega newslettra s področja PZD ter izvedba natečaja za delodajalce za izbor inovativnih in učinkovitih dobrih praks s področja PZD.

Vsi sodelujoči v projektu pričakujemo, da bomo s projektom prispevali k povečanju izvajanja ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu v slovenskih delovnih organizacijah ter posledično k izboljšanju zdravja prebivalstva, zvišanju skrbi za zdravje in zmanjšanju rabe zdravstvenih storitev.

Častna pokroviteljica kampanje je dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Anja Kopač Mrak

Slika1

Pričetek ocenjevanja prispelih prijav na natečaj

V minulem tednu se je pričelo ocenjevanje prispelih prijav na natečaj za delodajalce za izbor najbolj inovativnih ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu s strani ožje Strokovne komisije.
coffee-break-1177540_960_720

Najava zaključne konference

Najavljamo zaključno konferenco dveh projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu, to sta projekta Kampanja in ISOP.
coffee-desk-laptop-notebook

Osma številka spletnega newslettra

Izšla je osma številka spletnega newslettra s področja promocije zdravja na delovnem mestu, v kateri si lahko preberete:

Newsletter

s področja promocije zdravja na delovnem mestu

Prijavi se
Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.