Na kratko o projektu

Projekt je namenjen dvigu ozaveščenosti in informiranosti strokovne in splošne javnosti o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu (v nadaljevanju PZD) ter koristih, ki jih le-ta prinaša. V okviru projekta bodo izvedene številne informativno-promocijske aktivnosti, kot so organizacija strokovnih regijskih posvetov, izdajanje spletnega newslettra s področja PZD ter izvedba natečaja za delodajalce za izbor inovativnih in učinkovitih dobrih praks s področja PZD.

Vsi sodelujoči v projektu pričakujemo, da bomo s projektom prispevali k povečanju izvajanja ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu v slovenskih delovnih organizacijah ter posledično k izboljšanju zdravja prebivalstva, zvišanju skrbi za zdravje in zmanjšanju rabe zdravstvenih storitev.

Častna pokroviteljica kampanje je dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Anja Kopač Mrak

Deveta številka spletnega newslettra

Izšla je deveta in hkrati zadnja številka newslettra s področja promocije zdravja na delovnem mestu, v kateri si lahko preberete:

Uspešno izvedena zaključna konferenca

V sredo, 12. oktobra 2016 je v Ljubljani potekala zaključna konferenca dveh projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu – projekta Kampanja (»Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu«) ter projekta ISOP

Informativna knjižica

V okviru projekta Kampanja je izšla informativna knjižica z naslovom ”Zakaj vlagati v zdravje zaposlenih in kako se tega lotiti?”.

Newsletter

s področja promocije zdravja na delovnem mestu

Prijavi se
Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Spletno stran v okviru projekta POLET v letih 2019 - 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
EU
RS